Senarai Pemenang 2008-2014

on .

PEMENANG PENILAIAN AMALAN PERSEKITARAN BERKUALIT (5S/QE)

2008

Pusat Ko-kurikulum

2009

Perpustakaan Sultanah Bahiyah

2010

Perpustakaan Sultanah Bahiyah

2011

Institut Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi (CEDI)

2012

Institut Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi (CEDI)

2013

Perpustakaan Sultanah Bahiyah

2014

Pusat Budaya dan Seni 

2015

UUM Press