INTRODUCTION

on .

e-newsletter 

e-newsletter merupakan salah satu agenda penjenamaan UUM. Untuk menjayakan agenda ini IPQ khususnya BPDS diberi tanggungjawab untuk mengumpul informasi yang berimpak tinggi dan membawa UUM diperingkat nasional dan antarabangsa.  Secara khususnya agenda ini adalah untuk membantu UUM bagi meningkatkan QS Ranking.

BPDS mengumpul informasi dari Unit Komunikasi Korporat (UKK) yang mempunyai impak tinggi dan dihimpunkan dalam bentuk e-newsletter. e-newsletter ini dihebahkan melalui emel kepada pihak luar.

Issue 9 : e-newsletter bulan Jun 2017

Issue 8 : e-newsletter bulan April 2017

Issue 7 : e-newsletter bulan Februari 2017

Issue 6 : e-newsletter bulan Disember  2016

Issue 5 : e-newsletter bulan November  2016

Issue 4 : e-newsletter bulan Oktober 2016

Issue 3 :  e-newsletter bulan September 2016

Issue 2  : e-newsletter bulan Ogos 2016

Issue 1  : e-newsletter bulan Julai 2016